Asiallista tietoa kuivatuista luumuista

Välillä on hyvä tutkiskella asioita ihan tosissaan. Saimme käsiimme erittäin hyvältä vaikuttavia tuloksia kuivatuista luumuista. Ja hei, mehän maahantuomme Sunsweetin luumuja, joten tämähän on meillekin hyviä uutisia!  

Uusimmat tutkimukset tukevat kuivattujen luumujen terveysvaikutuksia

Experimental Biology 2015 -tapahtumassa Bostonissa, USA:ssa esiteltiin useita uusia tutkimuksia, jotka korostivat kuivattujen luumujen syömisestä koituvia hyötyjä.

Vuoden 2015 Experimental Biology Conference -tapahtumassa Bostonissa esitelty uusi tutkimus laajentaa nykyisiä käsityksiä kuivattujen luumujen terveellisyydestä. Tutkimus löysi viitteitä siitä, että kuivattujen luumujen syöminen on yhteydessä luuston hyvinvointiin vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.

Kyseinen tutkimus on yksi neljästä erillisestä tutkimuksesta, jotka tarjoavat uusia todisteita kuivattujen luumujen syömisen terveellisyydestä osana terveellistä ruokavaliota. CPB on sitoutunut tutkimaan kuivattujen luumujen ravitsemuksellisia etuja ja heidän uusin tutkimuksensa vahvistaa EU:n vuonna 2013 tekemää päätöstä, jonka mukaan päivittäin 100 g kalifornialaisten luumujen nauttiminen voi edistää normaalia suolen toimintaa. Tämä tarkoittaa, että kuivatut luumut ovat ainoa luonnollinen, kuivattu kokonainen hedelmä, joka on saanut luvan käyttää EU:n valtuuttamaa terveysväittämää.

US Experimental Biology -konferenssissa esitelty tutkimus vie meidät taas yhtä askelta lähemmäksi sitä, että voimme paremmin tuoda esille kuivattujen luumujen potentiaalisia terveysvaikutuksia.

Luumut ovat erityisen hyviä vaihdevuoden ylittäneille naisille

Päivittäinen annos kuivattuja luumuja voi olla hyödyksi luuston terveydelle vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.

Parhaillaan käynnissä olevassa tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että kuivattujen luumujen syömisellä voi olla positiivisia vaikutuksia luuston terveyteen. Aiemmin julkaistut tutkimukset ovat todistaneet, että vuoden ajan 100 g (8-10 kpl) kuivattuja luumuja päivittäin nauttineilla vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla luuston mineraalitiheys lisääntyi. Käynnissä olevassa tutkimuksessa selvitetään, onko pienemmällä annoksella (50 g, n. 4-5 kuivattua luumua päivittäin) samankaltainen vaikutus kuin isommalla annoksella. Tulokset viittaavat siihen, että jo 50 g annos kuivattuja luumuja päivittäin vanhemmilla vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joiden luuntiheys on normaalia alhaisempi, voi olla yhtä tehokas luukadon ehkäisyssä kuin isompi annos.

Tulos on erittäin vakuuttava, sillä osteoporoosi on vakava asia sekä miehillä että naisilla ja kuivattujen luumujen nauttiminen näyttää antavan lupaavia tuloksia taudin ehkäisyssä ja hoidossa. On uskomaton havainto, että kuivattu hedelmä, joka on erittäin helppoa sisällyttää osaksi omaa ruokavaliota kätevänä välipalana, voi auttaa ehkäisemään luukatoa”, sanoo Shirin Hooshmand, San Diego -yliopiston tutkija ja avustava professori liikunta- ja ravitsemustieteiden osastolta.

Kuivatut luumut auttavat ylläpitämään hyvien suolistobakteerien kantaa

Kuivattuja luumuja sisältävän ruokavalion on havaittu auttavan säilyttämään hyödyllisiä suolistobakteereja, jotka voivat vähentää paksusuolisyövän riskiä rotilla.

Kuivatut luumut sisältävät runsaasti ravintokuitua ja kiinnostus niiden vaikutuksesta suoliston bakteerikantaan lisääntyy. Uusi eläimillä tehty tutkimus paljasti, kuinka kuivattujen luumujen lisääminen rottien ruokavalioon johti hyödylliseen muutokseen niiden suoliston bakteerikannassa. Tällainen bakteerikannan muutos näyttää olevan yhteydessä karsinogeenien vähenemiseen rottien paksusuolessa.

“Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan, ovat tämän tutkimuksen tulokset erittäin lupaavia, sillä ne viittaavat siihen, että kuivattujen luumujen syöminen voi olla hyödyllinen lisä ravitsemukseen taistelussa peräsuolen syöpää vastaan”, sanoo Nancy Turner, Texas A&M yliopiston ravitsemus- ja elintarvikeosaston tutkimusprofessori.

Kuivatut luumut lisäävät tehokkaasti kehon antioksidanttikapasiteettia

Runsaasti suojaavia fytokemikaaleja (kuten antioksidantteja) sisältävien ruokien, kuten luumujen, nauttimisen on yleisesti ottaen katsottu olevan hyväksi terveydelle. Eräässä pienessä tutkimuksessa, johon osallistui 20 henkilöä (14 ei-tupakoitsijaa ja 6 tupakoitsijaa iältään 18-45 vuotta), tehtiin kaksi koetta. Ensimmäisessä mitattiin kuivattujen luumujen antioksidanttikapasiteettia kehossa. Tulokset osoittivat, että kuivattujen luumujen nauttiminen lisäsi antioksidanttitasoja huomattavasti sekä tupakoitsijoilla että tupakoimattomilla koehenkilöillä.

“Koska kuivatut luumut sisältävät terveyttä edistäviä antioksidanttisia kasviyhdisteitä, niiden valitseminen välipalaksi vähemmän ravinteikkaiden välipalojen sijaan voi olla hyödyllistä tautiriskien vähentämiseksi tupakoitsijoilla”, sanoo Mark Kern, San Diego State -yliopiston liikunta- ja ravitsemustieteiden osaston tutkija ja professori.

Luumut alentavat tietyn tulehduksen merkkiainetta

Luumujen on osoitettu alentavan erästä tulehduksen merkkiainetta, elastaasia, jonka on todettu olevan yhteydessä tupakoitsijoiden keuhkolaajentuman kehittymiseen.  

Samassa tutkimuksessa San Diego State -yliopistossa tutkijat totesivat kuivattujen luumujen vaikutuksen neutrofiilielastaasiin – keuhkojen tulehduksen merkkiaineeseen, jota erittyy muutama minuutti tupakoinnin jälkeen.

Tulokset osoittivat, että tupakoitsijoiden neutrofiilielastaasin erittyminen väheni huomattavasti 90 minuuttia kuivattujen luumujen nauttimisen jälkeen. Verrokkiruoalla tai ei-tupakoitsijoilla tällaista neutrofiilielastaasin erittymisen vähenemistä ei havaittu. Tulokset viittaavat siihen, että kuivattujen luumujen nauttimisella voi olla merkittävä rooli neutrofiilielastaasin vaikutusten vähentämiseksi tupakoitsijoiden keskuudessa.

[1] Seidel et al. Dried Plums Modify Colon Microbiota Composition and Spatial Distribution, and Protect Against Chemically-Induced Carcinogenesis.

[1] Metti et al. Effects of Low Dose of Dried Plum (50 g) on Bone Mineral Density and Bone Biomarkers in Older Postmenopausal Women.

[1] Zawilski et al. Dried Plums Promote Increased Antioxidant Capacity in Smokers and Nonsmokers.

[1] Nelson et al. Neutrophil Elastase Responses in Smokers and Nonsmokers Consuming Dried Plums.

Hooshmand A, Brisco JRY, Arjmandi BH. (2014) The effect of dried plum on serum levels of receptor activator of NF-kB ligand, osteoprotegerin and sclerostin in osteopenic postmenopausal women: a randomised controlled trial. BJN. 112; 55-60

Hooshmand S, Chai S, Saadat R, Payton M, Brummel-Smith K, Arjmandi B (2011) Comparative effects of dried plum and dried apple on bone in postmenopausal women. Br J Nutr. 106; 923-30.

Experimental Biology -tapahtumassa esiteltyyn tutkimukseen liittyvät linkit ovat löydettävissä osoitteesta:

https://experimentalbiology.org/2015/Program-Information/Society-Programs.aspx

Press contact: Rachel Cullis Dorsett, European PR Manager, California Prune Board – 01858 414218 / pr@cpbeurope.eu.com